Zprávy ze školy

Exkurze do Logistického centra GLOBUS

Studenti maturitního oboru Finanční a logistické služby navštívili 16. července 2016 Logistické centrum společnosti GLOBUS v Jirnech u Prahy.

Projektový týden žáků LFS

Ve dnech 30. května až 3. června 2016 proběhl projektový týden pro 1. až 3. ročník žáků maturitního oboru Logistických a finančních služeb. Žáci podle jednotlivých ročníků zpracovávali zadaná témata, diskutovali zjištěná fakta a výstupy zpracovávali formou prezentací.

Ředitelské volno 27. - 30. 6. 2016

V souladu s § 24, odst. 2 školského zákona a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, vyhlašuji pro žáky SOŠ a SOU Trutnov na dny 27. - 30. 6. 2016 ředitelské volno z organizačních a technických důvodů. Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník (ředitel školy)

Den učitelů - UFFO Trutnov

Naše škola se prezentovala v trutnovském UFFU při příležitosti setkání pedagogů v rámci oslav Dne učitelů.

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy