Zprávy ze školy

Kurz CARVINGU

Termín: 9.2. – 10.2.2017. Cena pro naše studenty 1.350 Kč. Cena pro veřejnost 3.300 Kč. Přihlášky: VUOV Martin Procházka 739 781 460

Podzimní Srdíčkové dny

Naše škola se opět zapojila v jarních a podzimních měsících do veřejné sbírky, která je povolená Magistrátem hl. m. Praha. Pořadatelem akce je společnost Život dětem.

Maturitní témata: Ekonomika, Logistika a finance

Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětů Ekonomika a Logistika a finance pro školní rok 2016/2017 najdete na níže uvedeném odkazu.

Úspěšná prezentace školy v Náchodě

Ve dnech 7. – 8. října 2016 se uskutečnil v Náchodě druhý ročník akce s názvem Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, která kladla za cíl představit zajímavé studijní obory žákům devátých tříd a jejich rodičům.

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy