Zprávy ze školy

Sportovně – turistický kurz 2. S a 3. S

Žáci maturitního oboru Logistické a finanční služby absolvovali ve dnech 7. až 9. června sportovně turistický kurz. Ubytováni jsme byli v areálu „U Lva“ na okraji Lázní Bělohrad, kde také probíhala část našeho programu a odkud jsme vycházeli na výpravy po okolí.

Informace k podzimnímu termínu MZ 2017

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ proveďte osobně (dalším způsobem dle dohody) od 14. 6. do 22. 6. 2017 v čase 8:00-12:00 na pracovišti Volanovská 243,Trutnov u Mgr. M.Hainišové. Informace k dalším částem MZ jsou uvedeny dále v textu.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018. Konec sběru přihlášek je stanoven na 15. srpna 2017. Doplňující informace k tomuto kolu přijímacího řízení a k odevzdání zápisových lístků získáte na telefonu: 736 619 537; 724 896 170. Počty přijímaných žáků a termíny jsou uvedeny dále v textu.

Exkurze do Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o

V pátek 26. května se uskutečnila pro naše studenty oboru Logistické a finanční služby velmi zajímavá exkurze do mnohaletého trutnovského závodu Tyco. Impulz k této exkurzi vyšel právě od podniku, neboť je velká poptávka po absolventech se znalostí programu SAP, a právě tento program je na naší škole vyučován.

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy