Pracovníci školy

 
Zdeněk Bernard 732 353 951 bernard@sou-trutnov.cz
Mgr. Michal Borůvka 499 315 144 boruvka@sou-trutnov.cz
Ing. Iva Brolíková 499 315 130 brolikova@sou-trutnov.cz
Mgr. Ing. Jitka Daňková 724 896 165 dankova@sou-trutnov.cz
Ing. Eva Dvořáková 499 315 129 dvorakova@sou-trutnov.cz
Stanislav Červíček 736 742 921 cervicek@sou-trutnov.cz
Ivana Friebelová 736 664 016 friebelova@sou-trutnov.cz
Mgr. Milena Hainišová 725 841 816 hainisova@sou-trutnov.cz
Leoš Hušek 736 673 429 husek@sou-trutnov.cz
Bc. Pavlína Kašparová   kasparova@sou-trutnov.cz
Václav Khol 724 896 159 khol@sou-trutnov.cz
Dana Korčáková 499 315 131 korcakova@sou-trutnov.cz
Miloslava Levková 724 896 156 levkova@sou-trutnov.cz
Mgr. Andrea Lukáčková 499 315 142 lukackova@sou-trutnov.cz
Mgr. Vlastimil Makovský 499 315 143 makovsky@sou-trutnov.cz
Ing. Jan Mánek 737 616 523 manek@sou-trutnov.cz
Petr Najman 732 134 588 najman@sou-trutnov.cz
Mgr. Jaroslava Procházková 499 315 131 prochazkova@sou-trutnov.cz
Ing. Michal Šefr 732 734 304 sefr@sou-trutnov.cz
Bc. Milan Šlechta 499 315 144 slechta@sou-trutnov.cz
Pavel Šrůtek 499 315 124 srutek@sou-trutnov.cz
Romana Šťastná 499 315 122 stastna@sou-trutnov.cz
Mgr. Vladimír Štěpánek 499 315 142 stepanek@sou-trutnov.cz
Tomáš Vacek 499 315 133 vacek@sou-trutnov.cz
Lenka Vítová 736 664 016 vitova@sou-trutnov.cz
Ivan Vlček 499 315 133 vlcek@sou-trutnov.cz
Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník 724 896 170 zahradnik@sou-trutnov.cz

 

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy