Vedení školy

Ředitel školy
Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník
E-mail: reditel@sou-trutnov.cz
Telefon: +420 724 896 170

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování a odborný výcvik gastronomických a potravinářských oborů
Mgr. Ing. Jitka Daňková
E-mail: dankova@sou-trutnov.cz
Telefon:+420 724 896 165, +420 739 781 460

Vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického vyučování
Mgr. Milena Hainišová
E-mail: hainisova@sou-trutnov.cz
Telefon: +420 725 841 816

Zástupce ředitele pro odborný výcvik stavebních oborů
Ing. Michal Šefr
E-mail: sefr@sou-trutnov.cz
Telefon: +420 732 734 304

Učitel odborného výcviku pro potravinářské obory pověřený vedením
Lenka Vítová
E-mail: vitova@sou-trutnov.cz
Telefon: +420 736 664 016

Vedoucí ekonomického útvaru
Bc. Dana Viková
E-mail: vikova@sou-trutnov.cz
Telefon: +420 724 896 078

Vedoucí personálního a mzdového útvaru
Ing. Gabriela Paděrová
E-mail: paderova@sou-trutnov.cz
Telefon: +420 724 896 090

Vedoucí školní jídelny a restaurace
Martin Šimek
E-mail: restaurace@sou-trutnov.cz
Telefon: +420 736 659 853

Vedoucí správy budov
Stanislav Červíček
E-mail: cervicek@sou-trutnov.cz
Telefon: +420 736 742 921

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy