O škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov je školou,která poskytuje širokou škálu možností, jak získat vzdělání pro úspěšný profesní život.
Svými 11 vyučovanými obory je proto na Trutnovsku výjimečnou školou. Vzdělání poskytuje ve 4 objektech v Trutnově - Volanovská 243 (hlavní budova, teoretická výuka učebních oborů, restaurace, jídelna, OV oborů Kuchař, Číšník, Instalatér, Pekař,Tesař),  Pražská  131 (Logistické a finanční služby, nástavbová Gastronomie), Úpická 160 (domov mládeže), K Úpě 86 (OV oborů Truhlář a Tesař).
Škola je autorizovanou osobou v systému profesních kvalifikací. Autorizace zahrnují všechny aktuálně vyučované učební obory. Z řad veřejnosti je největší zájem o kurzy vedoucí k získání osvědčení o profesní kvalifikaci v gastronomických oborech. V této oblasti škola spolupracuje s pobočkou Úřadu práce ČR v Trutnově, a také s Hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje.

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy