Charakteristika školy

SOŠ a SOU Trutnov je významná střední škola v rámci našeho okresu i kraje s více než 25-letou tradicí. Poskytuje střední odborné a úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Vytváří předpoklady pro uplatnění absolventa ve zvoleném oboru. Jsme státní škola, studium není vázáno na žádné poplatky.

Stravování je zajištěno ve školní jídelně s možností výběru ze 3 jídel s objednáváním přes internet.  Veřejností je vyhledávána restaurace Junior pro nabízená polední menu a možnost uspořádat akce různého charakteru na klíč pro až 50 osob.

Učební obory mají výuku organizovanou v týdenních cyklech - týden je teoretická výuka na budově na Volanovské ulici /popř. na ul. Pražská/ a týden je odborný výcvik. Odborný výcvik některých oborů je možno absolvovat buď ve škole, nebo ve smluvních zařízeních jiných organizací po celých východních Čechách.

Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží: SUSO, Soutěž poštovních dovedností, Gastro Hradec Králové, Vánoční trhy, Krkonošský veletrh a řady dalších odborně zaměřených soutěží. Výsledky z nich jsou pravidelně zveřejňovány na www školy.

Škola se aktivně zapojuje do grantových výzev Královéhradeckého kraje, MŠMT a dalších poskytovatelů. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.

Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi. Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele.

Současný celkový počet žáků školy je přibližně 340.
Ve škole vyučujeme jazyk anglický a německý .
Ubytování ve vlastním domově mládeže za zvýhodněných podmínek -  pro školní rok 2016/2017 za 500 Kč za měsíc!
Celodenní stravování
Vyžadujeme doklad o zdravotním stavu: ano /mimo maturitního oboru Finanční a logistické služby/
Přijímání žáků se zdravotním postižením: ne /mimo maturitního oboru Finanční a logistické služby/

Pro bližší informace se obracejte na telefonní číslo 736 619 537 - paní Matoušková nebo na e-mail sekretariat@sou-trutnov.cz

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy