Dokumenty školy

Důležité dokumenty pro řízení školy a informace o ní.

Školní řád (platný od 1.září 2015)
Výňatek ze školního a klasifikačního řádu - pravidla pro omlouvání žáků.
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění.
Informace k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění.
Minimální preventivní program (šk. rok 2017/2018).
Činnosti výchovného poradce (šk. rok 2017/2018).
Konzultace pro žáky (šk. rok 2017/2018).

Formuláře školy:
Žádost o vystavení druhopisu (vysvědčení, výučního listu apod.)

Inspekční zprávy:
Inspekční zpráva (duben 2014)
Inspekční zpráva (duben 2011)

Výroční zpráva o poskytování informací:
Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti školy
Školní rok 2016/2017

Další dokumenty:
Bezpečnostní plán školy 2016

Rozpočty školy:
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2019 až 2020

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy