Historie školy

školaNaše škola oslavila dne 1. 9. 2015 již 25. výročí svého založení. Původní učiliště vzniklo pod patronátem Okresního stavebního podniku a vyučovány byly obory Zedník a Truhlář stavební výroby. Původně byly v budově na Volanovské ulici jen 3 učebny pro 3 ročníky učebních oborů, teoretická výuka byla pro oba učební obory společná, a také zde byl umístěn domov mládeže. Po revoluci a zrušení Okresního stavebního podniku se v roce 1991 rozhodlo, že SOU Trutnov zůstane zachováno a po konkurzu se zřizovatelem stalo Ministerstvo vnitra ČR roce 1991. V té době se zde učilo 72 žáků ve 3 třídách. Tehdy se vedení školy rozhodlo, po rozboru zaměstnanosti na Úřadu práce Trutnov, pro zřízení chybějících stavebních oborů - Tesař, Truhlář - výroba nábytku a Instalatér. Zároveň se změnil název školy na SOU stavební a také se změnil zřizovatel na Ministerstvo hospodářství. V roce 1996 došlo ke sloučení s učilištěm pekařů a cukrářů v Mladých Bukách a v roce 1997 s poštovním učilištěm na Pražské ulici, které předtím spadalo pod SOU poštovní Kolín jako detašované pracoviště. V roce 1997 se opět změnil náš zřizovatel na  Ministerstvo školství ČR a později se naším zřizovatelem stal Královéhradecký kraj.

S současné době škola nabízí širokou škálu možností pro studium. V rámci učebních oborů je to obor Kuchař - Číšník, popř. obor Kuchař - Číšník se zaměřením na obor Kuchař nebo se zaměřením na obor Číšník. Z dalších oborů je to Cukrář, Pekař a Truhlář. Stavební obory jsou zastoupeny oborem Zedník, Tesař a Instalatér. Tyto 3 obory jsou obory, ve kterých jejich žáci, pokud splňují stanovená kritéria, získávají finanční podporu Královehradeckého kraje.

Skupinu učebních oborů pak uzavírá obor Manipulant poštovního provozu a přepravy.

Maturitní obory zastupují Finanční a logistické služby, jehož absolventi mají široké uplatnění na trhu práce.

Nástavbové obory jsou zastoupeny oborem Gastronomie, který je vyučován v denní a dálkové formě.

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy