Projekty školy

Škola se v posledních letech zaměřuje na realizaci řady projektů jejichž hlavním cílem je propagace oborů školy a spolupráce se školami a dalšími organizacemi nejenom ve spádovém regionu města Trutnov, ale i v rámci České republiky a zahraničí.

název projektu období realizace v letech
Učební obor jako prostředek komunikace 2016
Řemesla prakticky 2015/2016
Škola na dotek v Královéhradeckém kraji 2015/2016
Čteme a komunikujeme na SOŠ a SOU TRUTNOV (Výzva č. 56) 2015
Blended learning - cesta k efektivitě (Výzva č. 57) 2015
Projekt Kvalita od roku 2011

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy