Řemesla prakticky

Řemesla prakticky (projekt podpořený Královéhradeckým krajem)
Projektem „Řemesla prakticky“ rozvíjíme aktivity podobně jako u předchozího projektu „My řemeslo umíme“, který byl podpořen Královéhradeckým krajem v minulém školním roce. V tomto projektu jsme rozvíjeli spolupráci se školami ve spádovém regionu Trutnovska. Žáci základních škol navštěvovali pracoviště školy a přímo ve školních dílnách si zkoušeli jednodušší operace a zhotovování výrobků pod vedením učitelů odborného výcviku. Na každém pracovišti proběhlo hodnocení a žáci, jejichž výrobky byly nejkvalitnější, byli oceněni věcnými cenami.
V projektu Řemesla prakticky výše uvedené činnosti rozšíříme o návštěvy škol. Žáci cílové skupiny budou poznávat materiály, se kterými pracují žáci jednotlivých učebních oborů, budou zkoumat jejich vlastnosti a určovat jejich použití v praxi. Součástí těchto aktivit bude i práce s výrobky, které budou mít určitou vadu a cílem bude tuto vadu identifikovat. To vše zážitkovou formou s cílem zapojit do zkoumání lidské smysly.
Návštěvy základních škol budou předcházet návštěvám našich školních dílen. Předpokládáme tím větší motivaci pro odborné aktivity, které budou pro žáky cílové skupiny připraveny.
Těmito aktivitami chceme učební obory představit ze všech možných úhlů a odstraňovat tak předsudky, které jsou vůči učebním oborům neprávem pociťovány.

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy