Čteme a komunikujeme na SOŠ a SOU Trutnov

Čteme a komunikujeme na SOŠ a SOU Trutnov – reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0322

V rámci projektu se naše škola rozhodla pro realizaci aktivit pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pro zahraniční kurzy pro učitele a pro zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky.

Klíčovou aktivitu Čtenářské dílny jsme realizovali prostřednictvím 2 šablon. Navázali jsme tím na projekt rozvoje čtenářské gramotnosti EU peníze školám. V rámci těchto šablon jsme nakoupili přes 250 kusů knih, které se staly součástí školní knihovny. I nadále budou využívány pro výuku a pro přípravu žáků - ve škole i doma. Zároveň jsme nakoupili i 5 čteček knih, které výrazně zatraktivnily čtenářské aktivity v rámci výuky a budou též k dispozici žákům. Realizací těchto šablon se jednoznačně zlepšil přístup žáků ke čtení, a zároveň i ke knihám. To se podařilo ve všech třídách, kde byly šablony realizovány.

Šablony Zahraniční jazykový kurz pro učitele byly realizovány jednak pro paní učitelku v rámci kurzu německého jazyka, kde hlavním přínosem byly konverzační dovednosti a posun v úrovni zvládnutí jazyka podle Evropského referenčního rámce.

Kurz anglického jazyka byl využit pro 2 učitele odborných předmětů, kteří využívají Aj v rámci výuky odborného jazyka a odborných pojmů, a zároveň i vyučují jazyk pro doplnění svého úvazku. Absolvováním kurzu oba vyučující navýšili své konverzační dovednosti, a taktéž se zvýšila jejich úroveň podle Evropského referenčního rámce.

Šablona Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky naplnila očekávání. Zvoleny byly 2 šablony, které posloužily pro výjezd do Velké Británie. Pobyt v reálném prostředí, jazykový kurz a další aktivity s tím spojené obecně motivovaly žáky pro intenzivní studium cizího jazyka a zejména odstranily obavy z konverzace s cizinci.

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Klíčovou aktivitu Čtenářské dílny jsme realizovali prostřednictvím 2 šablon. Navázali jsme tím na projekt rozvoje čtenářské gramotnosti EU peníze školám. V rámci těchto šablon jsme nakoupili přes 240 kusů knih, které se staly součástí školní knihovny. I nadále budou využívány pro výuku a pro přípravu žáků - ve škole i doma. Zároveň jsme nakoupili i 5 čteček knih, které výrazně zatraktivnily čtenářské aktivity v rámci výuky a budou též k dispozici žákům. Realizací těchto šablon se jednoznačně zlepšil přístup žáků ke čtení, a zároveň i ke knihám. To se podařilo ve všech třídách, kde byly šablony realizovány.

Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Šablony Zahraniční jazykový kurz pro učitele byly realizovány jednak pro paní učitelku v rámci kurzu německého jazyka, kde hlavním přínosem byly konverzační dovednosti a posun v úrovni zvládnutí jazyka podle Evropského referenčního rámce.

Kurz anglického jazyka byl využit pro 2 učitele odborných předmětů, kteří využívají Aj v rámci výuky odborného jazyka a odborných pojmů, a zároveň i vyučují jazyk pro doplnění svého úvazku. Absolvováním kurzu oba vyučující navýšili své konverzační a učební dovednosti, a taktéž se zvýšila jejich úroveň podle Evropského referenčního rámce.

 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Šablona Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky naplnila očekávání. Zvoleny byly 2 šablony, které posloužily pro výjezd do Velké Británie. Pobyt v reálném prostředí, jazykový kurz a další aktivity s tím spojené obecně motivovaly žáky pro intenzivní studium cizího jazyka a zejména odstranily obavy z konverzace s cizinci.

 

 

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy