Blended learning - cesta k efektivitě

Blended learning - cesta k efektivitě reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0811

Pro projekt jsme vybrali klíčovou aktivitu č. 3 - Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů celkem pro 7 pedagogů školy. Zapojení pedagogové využili blended learningový výukový systém v minimálním rozsahu 20 hodin pro rozvoj osvojování především jejich ústních komunikačních dovedností. Úroveň jejich vstupních znalostí byla v rámci systému ověřena testem, posun znalostí a úroveň plnění jednotlivých úkolů byl průběžně zaznamenáván výukovým systémem. Po dosažení nejméně 20 hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut) byla dosažená úroveň ověřena výstupním testem.

Další vybranou klíčovou aktivitou byla aktivita č. 4 Rozvoj individuálních komunikačních dovedností žáků. Žáci využívali obdobný výukový systém jako pedagogové v rámci klíčové aktivity č. 3. Na začátku opět absolvovali vstupní test pro zařazení do jejich jazykové úrovně. V průběhu realizace klíčové aktivity byla kombinována školní výuka i domácí příprava s blended learningem. Učitelé v průběhu realizace průběžně poskytovali žákům podporu formou on-line konzultací či připravených podpůrných materiálů. Zavedené postupy budou i nadále využívány pro zefektivnění výuky cizího jazyka žáků.

 Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém jazyce formou blended learningu.

Pro projekt jsme vybrali klíčovou aktivitu č. 3 - Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů celkem pro 7 pedagogů školy. Zapojení pedagogové využili blended learningový výukový systém v minimálním rozsahu 20 hodin pro rozvoj osvojování především jejich ústních komunikačních dovedností. Součástí výuky byly i webináře a konzultace s lektorem. Úroveň jejich vstupních znalostí byla v rámci systému ověřena testem, posun znalostí a úroveň plnění jednotlivých úkolů byl průběžně zaznamenáván výukovým systémem. Po dosažení nejméně 20 hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut) byla dosažená úroveň ověřena výstupním testem.

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém jazyce formou blended learningu.

Další vybranou klíčovou aktivitou byla aktivita č. 4 Rozvoj individuálních komunikačních dovedností žáků. Žáci využívali obdobný výukový systém jako pedagogové v rámci klíčové aktivity č. 3. Na začátku opět absolvovali vstupní test pro zařazení do jejich jazykové úrovně. V průběhu realizace klíčové aktivity byla kombinována školní výuka i domácí příprava s blended learningem. Učitelé v průběhu realizace průběžně poskytovali žákům podporu formou on-line konzultací či připravených podpůrných materiálů. Zavedené postupy budou i nadále využívány pro zefektivnění výuky cizího jazyka žáků.

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy