Učební obor jako prostředek komunikace

Učební obor jako prostředek komunikace

Od října do prosince tohoto školního probíhá na naší škole projekt, který má za cíl rozvíjet prosociální atmosféru ve společnosti, odstraňovat národnostní bariéry a podporovat pozitivní vztahy v multikulturní společnosti, kterou je bezesporu i naše země. Vždyť u nás žije hned několik národnostních menšin – německá, ukrajinská, vietnamská, polská, romská, slovenská… Během svého studijního pobytu ve Vídni jsem se setkala s motivačním plakátem, který ve volném překladu zněl: „Kdy končí rasismus a národnostní nesnášenlivost? Když stojím před stánkem s kebabem a mám hlad…„ Ano, přátelé, jídlo sbližuje! S chutí se zakousneme do křupavé pizzy, dáme si ruský boršč, turecký kebab přímo milujeme….! Díky tomuto projektu se během podzimních měsíců seznámíme s kuchyní národnostních menšin v našem státě, naši žáci se pod vedením mistrů odborného výcviku a učitelů  seznamují se specifiky těchto kuchyní, geografií, kulturou, hospodářstvím.  Trutnovskou veřejnost zveme pravidelně na středeční menu s mezinárodní kuchyní. Kromě toho si naši žáci učebních a maturitních oborů v hodinách občanské nauky a společenský věd připraví prezentace o nebezpečí rasismu.  Stačí minutové zhlédnutí filmu a rozvine se široká diskuze nad závažnou problematikou.

Film 1        Film 2

Nejlepší prezentace žáků visí na chodbách školy a v závěru vyhodnotíme jídlo, které mělo největší úspěch. Projekt přispěje k větší informovanosti a jistě nad chutným jídlem vyvolá libé pocity.

Z dotace Královehradeckého kraje zakoupíme výukový a dekorační materiál, tolik potřebný pro další profesní růst našich žáků.

Mgr. Milena Hainišová

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy