Zprávy ze školy

Schůzky rodičů - volby do Školské rady

Vážení rodiče, oznamujeme tímto, že dne 22. listopadu 2017 se budou od 15.30 konat schůzky rodičů. Učitelé příslušných předmětů budou hodnotit dosavadní výsledky vzdělávání a konzultovat případná doporučení. Dále upozorňujeme, že proběhnou volby do Školské rady. Volební schránky budou k dispozici u vchodu do budovy Volanovská 243 a v prostoru před sborovnou školy na téže adrese. Těšíme se na vaši účast.

Odborná exkurze - pražírna kávy, indická restaurace

Žáci třída 1. G a 3. A absolvovali odbornou exkurzi do pražírny kávy a indické restaurace Royal Maharaja v Hradci Králové. Podpořeny tak byly znalosti v předmětech Technologie přípravy pokrmů, Stolničení a Potraviny a výživa. A získané vjemy zcela jistě podpoří přípravu na další výuku.

Příprava k MZ z cizích jazyků

Studenti maturitní třídy LFS (4. S) mají možnost přípravy k MZ z AJ 1x týdně, každé úterý od 12:40 do 13:25 v učebně č. 12. Maturanti z NJ mají rovněž možnost přípravy, ve středu od 12:00 do 12:45 v učebně č. 7. Výuku zajišťuje: Mgr. M. Borůvka, Mgr. Z. Kuželová, Mgr. M. Hainišová

Doplňující volby do školské rady (listopad 2017)

V souladu s ustanovením § 167 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších doplňkůa změn a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným Radou Královéhradeckého kraje, vyhlašuji doplňující volby do školské rady Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Trutnov, Volanovská 243.

Podnikání v praxi pro žáky Logistických a finančních služeb

Žáci 4. ročníku oboru Logistické a finanční služby a 1. G oboru Gastronomie se zapojili do programu pro vzdělávání středoškoláků Podnikání v praxi. Program připravilo Centrum inovací a podnikání v Trutnově. Cílem programu je přimět studenty středních škol k podnikatelskému přemýšlení a ověřit si teoretické zkušenosti z ekonomických předmětů vlastní aktivitou a zpětnou vazbou od profesionálů v praxi.

Sportovní klání o Pohár Josefa Masopusta

Na fotbalovém stadionu v Trutnově proběhla 17. 10. 2017 série fotbalových utkání pro žáky SŠ o Pohár Josefa Masopusta. Celkem hrálo 8 týmů.

Kurz svařování pro žáky učebních oborů

V rámci podpory polytechnického vzdělávání spolufinancovaného Královéhradeckým krajem probíhá ve dnech 16. října až 14. listopadu 2017 kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou.

Úspěšná prezentace školy - UFFO Trutnov

Naše škola ve dnech 13. a 14. října 2017 prezentovala kvalitní vzdělávání v řemeslných a dalších oborech ve společenském centru UFFO v Trutnově .

Pekaři - odborná exkurze do Choustníkova Hradiště

Dne 14. 9. 2017 navštívili žáci oboru Pekař pekárnu firmy BEAS, a.s. v Choustníkově Hradišti.

Maturitní témata pro školní rok 2017/2018

Maturitní témata pro profilovou (event. společnou) část maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018 najdete na níže uvedených odkazech.

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy