Logistika soutěžila v Opavě pod záštitou České pošty

Ve dnech 20. 3. 2018 – 22. 3. 2018 se družstvo 3. ročníku oboru Logistické a finanční služby zúčastnilo Celorepublikové soutěže poštovních dovedností. Pořádající školou letošního ročníku byla Obchodní akademie a SOŠ logistická Opava a partnerem soutěže Česká pošta s. p.

Soutěžila družstva ze všech středních škol, které jsou zaměřeny na logistiku, finančnictví a poštovnictví. Naši školu reprezentovali Nela Šugrová, Lenka Dadoková a Šimon Kraus. Soutěžící si ověřili znalosti a dovednosti v oblastech poštovnictví, ekonomiky, logistiky, finančnictví a zeměpisu. Klíčová disciplína byla zaměřena na praktické dovednosti v obsluze poštovní přepážky a na prezentační dovednosti na stanovené téma. Úkolem bylo vytvořit prezentaci ve stylu náborové kampaně zaměřené na mladé uchazeče. Naše družstvo se této disciplíny ujalo opravdu s velkým úsilím. K dotvoření příjemné soutěžní atmosféry přispěly i soutěže zaměřené na další aktivity, např. razítkovací štafeta, třídění poštovních zásilek podle PSČ, kreativní disciplína – vytváření stejnokroje moderního poštovního pracovníka apod.
Součástí soutěžních dnů byl i zajímavý doprovodný program, který zajistila pořádající škola. Měli jsme možnost navštívit unikátní důlní muzeum v Ostravě, kde jsme jako opravdoví horníci „sfárali“ do podzemí a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o těžké práci horníků. Pro soutěžící i pedagogy to byl nezapomenutelný zážitek.
Byly to náročné tři dny, plné soutěžního vypětí, přesto naše družstvo v celorepublikové konkurenci obstálo a obsadilo s malou bodovou ztrátou na vítězný tým 5. místo. Soutěžící žáci se vrátili obohaceni o spoustu nových informací a zážitků, které zcela jistě využijí ve své budoucí pracovní kariéře.

Děkujeme jim za podané výkony a reprezentaci školy na republikové úrovni!

Pavlína Kašparová, vyučující předmětu praxe

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy