Maturita (maturitní témata) školní rok 2017/2018

MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ a výběrové zkoušky MATEMATIKA+ pro jarní zkušební období 2018 (odkazy na dokumenty dále v textu) Maturitní témata pro profilovou (event. společnou) část maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018 najdete na níže uvedených odkazech.

Termíny - MZ jaro 2018

1.12. 2017
Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2017/2018. (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení školského poradenského zařízení)

Studenti z minulých projektů budou VČAS  kontaktovat Mgr. M. Hainišovou (tel. : 725 841 816), u které si domluví termín podání přihlášky.


3.4. 2018
Nejzazší datum kdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.

Společná část maturitní zkoušky:
Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ je ke stažení umístěno na tomto odkazu.
Podrobné jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ je ke stažení umístěno na tomto odkazu.

Profilová část maturitní zkoušky:
23. 4. 2018 - praktická MZ (APOST).
24. 4. - 25. 4. 2018 - praktická MZ (SAP).

16. 5. -  22. 5. 2018 - ústní část MZ (4. S a 2. G)
podrobný rozpis bude včas zveřejněn

15.5. 2018
Termín uvolnění výsledků didaktických testů žákům. Výpis výsledků didaktických testů předá žákům vždy ředitel školy, forma předání je na rozhodnutí ředitele školy.

16.5.-29.5. 2018
Výsledky písemných prací SČ MZ budou ředitelům škol k dispozici do začátku konání ústních zkoušek SČ MZ příslušné žáka. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.

 

Informace též www.novamaturita.cz

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy