MOBILITNÝ PROJEKT ERASMUS+ Trutnov 2018

Stredná odborná škola informačných technológií Banská Bystrica Spoločné zdokonaľovanie odborných zručností – cesta ku kreatívnej práci

Právě jsme k 21. dubnu 2018 úspěšně ukončili práci na společném projektu Erasmus + naší školy se žáky a jejich vyučujícími ze Slovenska! Uběhlo náročných 12 dní naplněných aktivitami v oficiální i volnočasové oblasti. Výstupy projektu jsou v přiložených souborech.

Děkujeme všem za příkladnou mezinárodní spolupráci a vytvoření báječné atmosféry!

Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy