Poděkování na závěr

Vážení uživatelé stránek SOŠ a SOU Trutnov. Od 1. července 2018 přebírá práva a povinnosti této školy nástupnická organizace Střední škola gastronomie a služeb, se sídlem Volanovská 243, Trutnov, pod vedením Ing. Petry Jansové (stávající ředitelky Střední školy hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují).

Činnost školy jako samostatného subjektu bude díky rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje a následně i Zastupitelstva Královéhradeckého kraje tedy ukončena k 30. 6. 2018. O jak užitečný krok se bude jednat, ukáže  budoucnost.

Nově vznikající střední škole a jejímu vedení v brzku předáme zrekonstruovanou budovu na ul. Volanovská 243 v Trutnově, novou cukrářskou a pekařskou dílnu, nové stroje v dílnách pro stavební učební obory, zrekonstruovanou školní cvičnou restauraci Junior, 3 nové automobily pro podporu odborného výcviku žáků učebních oborů školy a dokončovanou projektovou dokumentaci na zateplení Domova mládeže v ul. Úpická 160 v Trutnově. Taktéž i rozpracované projekty Šablon pro SŠ, Společného vzdělávání a navázané mezinárodní projekty Erasmus + škol ze Slovenska.

Školu zároveň opustí v blízké době téměř třetina kvalifikovaných pracovníků, kteří pro žáky vykonávali to nejlepší co mohli.

Nelze než tedy i touto cestou poděkovat všem (zaměstnancům a spolupracujícím firmám), kteří pracovali a stále ještě pracují ve prospěch žáků, ve prospěch maturitních a učebních oborů, ve prospěch řemesel a umu českých lidí!

Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník (ředitel školy)

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy