Projekt Podnikání v praxi úspěšně zakončen

Do projektu s názvem Podnikání v praxi byli zapojeni žáci oboru Logistické a finanční služby (4. S) a oboru Gastronomie (1.G). Program připravilo Centrum inovací a podnikání v Trutnově. Úkolem studentů bylo vytvoření podnikatelského záměru a jeho následného zpracování a prezentování před odbornou porotou, která byla složena ze zástupců Technologického centra v Hradci Králové.

Žáci aktivně vytvořili týmy, které si připravili své vlastní nápady na podnikatelské aktivity v Trutnově.
Porota vybrala tři nejzajímavější projekty: Ski centrum, Bojiště a Salon Oáza.
Tyto projekty budou studenti obhajovat na podzim v trutnovském kulturním centru UFFO společně s několika dalšími studentskými projekty dalších škol před porotou podnikatelů a odborníků z praxe. Práce na projektech přinesla studentům spoustu zajímavých informací a dovedností, které mohou využít pro případné budoucí podnikatelské aktivity. Důležitým výstupem je skutečnost, že teoretické znalosti maximálně přiblížily reálné praxi.


Bc. Pavlína Kašparová a Ing. Eva Dvořáková

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy