UFFO Trutnov - Naše škola zaujala

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje uspořádala ve dnech 21. a 22. října 2016 druhý ročník Prezentace středních škol a zaměstnavatelů. V trutnovském UFFU se představilo více než 80 vystavujících, tedy středních škol i zaměstnavatelů, působících v celém Královéhradeckém kraji.

Naše škola již tradičně nabízela nejen informace ze strany žáků a učitelů o možnostech studia i uplatnění na trhu práce , ale také se výborně předvedla výrobky našich pekařů, cukrářů a truhlářů. Zájem o nákup našich výrobků byl veliký a byl příjemným zpestřením pro všechny návštěvníky.
Věříme, že získané informace budou inspirací pro žáky 9. tříd a těšíme se, že se s nimi setkáme nejen na dnech otevřených dveří v areálu školy, ale i v příštím školním roce, neboť poptávka po vyučených řemeslnících v našem kraji je veliká a zaměstnavatelé trutnovského regionu nabízejí široké možnosti uplatnění.

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy