Vítání jara v Hradci Králové

Velkému zájmu návštěvníků se opět těšily tradiční velikonoční pekařské a cukrářské výrobky našich žáků. Na Pivovarském náměstí v Hradci králové v pátek 23. 3. 2018 stánek naší školy nabízel nejen mazance a beránky, ale i koláčky, tyčinky a další pochoutky.

Velikonoční atmosféru navodili naši žáci tradičním pletením pomlázek za velkého zájmu všech návštěvníků akce včetně pracovníků KÚ KHK.

Ing. Michal Šefr

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy