Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Zveřejňujeme výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16, § 60 odst. 17 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve třetím kole přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 jsou pro učební obory umístěny na tomto odkazu (formát PDF).

Výsledky příjímacího řízení pro školní rok 2017/2018 jsou pro obor Gastronomie (denní studium) umístěny na tomto odkazu (formát PDF).

Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník (ředitel školy)

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Polední menu na 23. 5. 2018

Polévka I. Kukuřičná polévka s luštěninovými nudličky
I. Vepřový plátek s chřestem a sýrem, šťouchané batáty s cibulkou, zelný salát s
II. Brynzové halušky se slaninou
Moučník - dle denní nabídky

Polední menu na celý týden

Partneři školy