Ubytování na domově mládeže

Cena ubytování pro všechny žáky denního studia trutnovských škol je pro školní rok 2017/2018 stanovena na 600 Kč za měsíc.
Domov mládeže zabezpečuje ubytování a stravování.

Příhlášky k ubytování na domov mládeže zašlete nebo odevzdejte na:
Studijní oddělení - Renata Matoušková
SOŠ a SOU Trutnov, Volanovská 243, Trutnov 541 01

V průběhu roku nabízíme během prázdnin, víkendů či dle dohody ubytování na Domově mládeže i pro zájemce z řad veřejnosti.

Délka ubytování cena za ubytování
1 noc 230 Kč vč.DPH
připojení na internet 115 Kč/pobyt/měsíc vč.DPH
1 měsíc 3 910 Kč vč. DPHInformace spojené s ubytováním získáte na tel.: 724 896 170, 725 841 816, 724 896 165.

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy