Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Termín podání přihlášek ke studiu je do 1. března 2017.

 

 Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (učební obory)

 

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 se uskuteční pro níže uvedené obory:

1) Logistické a finanční služby - maturitní obor (denní forma). Kritéria pro přijetí uchazečů + přihláška ke studiu.

2) Gastronomie - maturitní obor (pouze denní forma). Pro absolventy učebních oborů Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník. Kritéria pro přijetí uchazečůpřihláška ke studiu.

3) Učební obory: Kuchař-číšník, Kuchař, Číšník, Tesař, Truhlář, Zedník, Instalatér, Pekař, Cukrář. Kritéria pro přijetí uchazečůpřihláška ke studiu.

Jednotná přijímací zkouška pouze pro maturitní obory (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky) se bude konat:

1. termín - 12. dubna 2017
2. termín - 19. dubna 2017

Náhradní termín je stanoven:
1. termín - 11. května 2017
2. termín - 12. května 2017

Veškeré vaše dotazy zodpovíme na tel.: 736 619 537 nebo na e-mailu: sekretariat@sou-trutnov.cz.

Rádi se se zájemci o studium našich oborů setkáme osobně v čase 8 - 14 hodin na studijním oddělení v budově na ul. Volanovská 243, Trutnov - studijní oddělení /studijní referentka paní R. Matoušková/.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Všem studentům škol v Trutnově a okolí nabízíme ubytování na Domově mládeže školy za 600 Kč za měsíc!
Cena zahrnuje ubytování a připojení k internetu.

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy