Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

jsou umístěny zde.

 

 

Výsledky pro 1. kolo přijímacího řízení jsou umístěny na tomto odkazu.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 se uskuteční pro níže uvedené obory:

Učební obory: Kuchař-číšník, Kuchař, Číšník, Tesař, Truhlář, Zedník, Instalatér, Pekař, Cukrář. Kritéria pro přijetí uchazečů přihláška ke studiu.

 

Veškeré vaše dotazy zodpovíme na tel.: 736 619 537, 724 896 170 nebo na e-mailu: sekretariat@sou-trutnov.cz.

Rádi se se zájemci o studium našich oborů setkáme osobně v čase 8 - 14 hodin na studijním oddělení v budově na ul. Volanovská 243, Trutnov - studijní oddělení /studijní referentka paní R. Matoušková/.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Všem studentům škol v Trutnově a okolí nabízíme ubytování na Domově mládeže školy za 600 Kč za měsíc!
Cena zahrnuje ubytování a připojení k internetu.

Uchazeči, kteří vyhoví požadavkům přijímacího řízení, budou přijati ke vzdělávání do Střední školy a Středního odborného učiliště, Trutnov.
Její činnost bude s účinností od 1. 7. 2018 vykonávat Střední škola gastronomie a služeb se sídlem Volanovská 243, 541 01 Trutnov, která vznikne splynutím příspěvkových organizací Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Trutnov a Střední školy hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují.

Žáci, kteří na danou školu do zvoleného oboru nastoupí, svůj zvolený obor v místě školy též dokončí.

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy