Stravování ve školní jídelně

Pro studenty i zaměstnance školy zajišťujeme stravování v naší školní jídelně prostřednictvím čipových stravovacích karet. Strávník si pořídí na zálohu u vedoucího školní jídelny čipovou kartu a na objednávkovém boxu v jídelně či na internetu si zvolí jeden ze tří nabízených pokrmů. Jídelníček je pestrý, sestavovaný dle zásad správné výživy. Žáci ubytovaní na domově mládeže si mohou objednat i zesílenou snídani a večeři.
Ve výjimečných případech lze objednat nebo zrušit jídlo den předem do 13ti hodin u vedoucího školní jídelny.
Před odebráním stravy si musí každý zajistit dostatek peněz na kontě školní jídelny u KB v Trutnově. Pro identifikaci strávníka je nezbytný variabilní symbol, který každý obdrží při zakoupení stravovací karty. Doporučujeme trvalý příkaz k úhradě vždy mezi 20tým a 30tým dnem v měsíci na následující období.

Vedoucí školní jídelny: Martin Šimek
Číslo účtu u KB Trutnov: 78-8943750217/0100
Telefon: 499 315 127
Mobil: 736 659 853
E-mail: restaurace@sou-trutnov.cz

натуральный зеленый кофе

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy