Ubytování na Domově mládeže

Cena ubytování pro žáky všech škol je pro školní rok 2017/2018 stanovena na 600 Kč za měsíc.
Domov mládeže (dále jen DM) zabezpečuje žákům školy a dalších škol v Trutnově ubytování, stravování a výchovné působení.

O přijetí žáka na DM rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky, která je příjímána průběžně, a to vždy na jeden školní rok.
DM je pro žáky v provozu během školního roku. Ubytování žáků o víkendech (kromě příjezdových nedělí a definovaných výjimek) DM nezajišťuje.

Příhlášky k ubytování na domov mládeže zašlete nebo odevzdejte na:
Studijní oddělení - Renata Matoušková
SOŠ a SOU Trutnov, Volanovská 243, Trutnov 541 01

V průběhu roku nabízíme během prázdnin, víkendů ubytování na Domově mládeže i pro zájemce z řad veřejnosti.

Délka ubytování cena za ubytování
1 noc 200 Kč bez DPH
připojení na internet 100 Kč/pobyt/měsíc bez DPH
1 měsíc 3 300 Kč bez DPH

K uvedeným cenám bude připočítáno DPH ve výči 15 %.

Informace spojené s ubytováním získáte na tel.: 725 841 816, 724 896 165, 724 896 170.

 

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy