Harmonogram školního roku

a) Termíny ukončení pololetí

1. pololetí: 31. ledna 2018
2. pololetí: 29. června 2018


b) Prázdniny

Podzimní prázdniny: 26. - 27. října 2017
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 - 2. ledna 2018
Pololetní prázdniny: 2. února 2018
Jarní prázdniny: 12. - 18. března 2018
Velikonoční prázdniny: 29. - 30. března 2018
Hlavní prázdniny: 30. června - 31. srpna 2018c) Přijímací řízení

1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o čtyřletý maturitní obor Logistické a finanční služby: vyhlášení výsledků 22. dubna 2018; jednotná zkouška bude konána v termínu vyhlášeném MŠMT (od 12. dubna 2018).  
1. kolo přijímacího řízení pro žáky tříletých učebních oborů: vyhlášení výsledků 22. dubna 2018  d) Dny otevřených dveří školy

18. října 2017 (středa) 14:00 - 17:00 hodin
06. prosince 2017 (středa) 14:00 - 17:00 hodin
10. ledna 2018 (středa) 14:00 - 17:00 hodin
31. ledna 2018 (středa) 14:00 - 17:00 hodin


Škola se též bude prezentovat:
- Řemeslný jarmark - Hradec Králové, Pivovarské nám., Krajský úřad: prosinec 2017
- UFFO Trutnov: 13. - 14. 10. 2017 (Prezentace středních škol)
- Aldis Hradec Králové: 03. 11. - 04.11. 2017


Těšíme se na Vaši návštěvu!

e) Rodičovské schůzky

22. listopadu 2017 (středa) od 15,30 hodin
25. dubna 2018 (středa) od 15,30 hodinf) Pedagogické porady

1. pedagogická rada: 22. listopadu 2017 ve 14:00 hodin
2. pedagogická rada: 29. ledna 2017 ve 14:00 hodin
3. pedagogická rada + 4. S: 25. dubna 2018 ve 14:00 hodin
4. pedagogická rada: 27. června 2018 v 14:00 hodin
Pedagogická rada pro 3. ročníky (učební obory) 28. května 2018 ve 14.00 hoding) Provozně pedagogické porady

Každé první pondělí v měsíci od 14.30 hodin.


h) Termíny závěrečných zkoušek

Červnový termín 2018: 01. 06. 2018/ 4. 6. 2018 - 8. 6. 2018 (K, Č, KČ až do 13. 6. 2018) písemná/ praktická část
Ústní část: 15. 06. 2018 - Zedník, Instalatér (pozor změna!)
  15. 06. 2018 - Cukrář, Pekař, Truhlář, Tesař (pozor změna!)
  19. 06. 2018 -  Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník (pozor změna!)
  Slavnostní předání výučních listů: 20. 6. 2018 (MěÚ Trutnov - velký sál) od 15 hodin.

 

i) Termíny maturitních zkoušek zde budou zveřejněny v dostatečném předstihu.

Termíny a témata pro jednotlivé části MZ najdete na tomto odkazu.

Ústní část MZ proběhne v termínu 21. - 25. května 2018. (evet. změny budou zveřejněny v dostatečném předstihu).

Další informace jsou umístěny na tradičním odkazu: www.novamaturita.cz

 

 

товары оптом в украине

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy