Výchovný poradce

Mgr. Milena Hainišová
E-mail: hainisova@sou-trutnov.cz
Telefon: +420 725 841 816

Konzultace:
žáci: úterý: 13 -14 hodin; čtvrtek: 9 - 10 hodin.
rodiče: úterý 13 - 15 hodin.
Jiné termíny jsou též možné (po individuální telefonické dohodě).

Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných problémů, zajišťuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování školy a další činnosti.

Výchovný poradce spolupracuje s rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež: Pedagogicko psychologická poradna, Informační a poradenské středisko ÚP, OSPOD, Policie ČR, Probační a mediační služba ČR). Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a školním metodikem prevence: Mgr. Ing. Jitka Daňková; 724 896 165; dankova@sou-trutnov.cz

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy